تحقیق درباره ی Access

|Access فصل اول مقدمه تعريف كلي از اكسسAccess تكنيكهاي كار در اكسس Blank Database طراحي جدولTable قواعد نامگذاري فيلدها Table Wizard فصل دوم آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي Date/Time Yes/No انواع عملگرها Edit روي محيط Design فصل سوم آشنايي با ت|50480495|ryq
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقیق درباره ی Access را مشاهده می نمایید.

Access فصل اول مقدمه تعريف كلي از اكسسAccess تكنيك‌هاي كار در اكسس Blank Database طراحي جدولTable قواعد نامگذاري فيلدها Table Wizard فصل دوم آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي Date/Time Yes/No انواع عملگرها Edit روي محيط Design فصل سوم آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود دادهData sheet View ادامه تنظيم خصوصيات محيط ورود داده انواع فيلترها طرز ايجاد Relationship تعريف كلي از اكسسAccess اكسس ابزاري براي توليد بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي است. بانكهاي...